Regressietherapie

RuimteArien van Erkelens is afgestudeerd in filosofie, met als specialisme metafysica en cultuurfilosofie. Nog steeds verdiept hij zich praktisch en theoretisch in de wijsheidsscholen van de verschillende religies.

Met deze achtergrond is hij therapeut bij zingevingvragen. Hiermee geïntegreerd werkt hij sinds 1992 als regressietherapeut, aangesloten bij de N.V.R.T. (nederlandse vereniging van reincarnatietherapeuten), maar vanaf 2009 zelfstandig, omdat hij zich vrij wil voelen om zich als therapeut op eigen wijze verder te ontwikkelen.

Kosten Duur
€ 90,- per sessie (eerste uur € 60,-) 2 à 2,5 uur
 

Regressietherapie

We leven in een tijd van grote veranderingen en ook de manier waarop de mens zichzelf beleeft is in een snelle ontwikkeling. In deze stroomversnelling zijn er de afgelopen decennia een aantal snelwerkende, efficiënte therapievormen ontstaan. Methodes die voor de vorige generatie ondenkbaar waren, zijn nu gemeengoed geworden. Regressietherapie is daar een voorbeeld van.

Terwijl de psychoanalyse van Sigmund Freud gedurende een aantal jaren wekelijkse sessies nodig had om door te dringen tot trauma’s uit de vroege kinderjaren, is het tegenwoordig mogelijk om in 10-15 sessies regressietherapie niet alleen de belangrijkste pijnlijke gebeurtenissen of trauma’s door te werken uit dit leven, maar ook prenataal, gebeurtenissen uit vorige levens.

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een doeltreffende therapievorm, gericht op opsporen en verwerken van onderliggende oorzaken van problemen, die beperkend werken in de huidige levenssituatie. Deze problemen kunnen van velerlei aard zijn:

  • Op het mentale vlak gaat het vaak om beperkende levensovertuigingen: postulaten, waarmee we onszelf beperkingen opleggen in onze omgang met de werkelijkheid. Inzicht in het ontstaan hiervan kan helpen deze los te laten, voor een ruimere kijk op de werkelijkheid.
  • Op het emotionele vlak spelen vaak gevoelens, die geblokkeerd zijn. Teruggaan naar de ervaringen waar dat is gebeurd en verwerken hiervan maakt de emoties vrij en geeft ruimte voor creativiteit en levensvreugde.
  • Op het lichamelijke vlak geldt, dat gevoelens die niet geuit worden, uiteindelijk tot lichamelijke klachten leiden. Hierbij speelt de vraag: Wat voel je precies en wat hou je vast.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van regressietherapie is eenvoudig: problemen, of ze nu in de eerste plaats mentaal, emotioneel of somatisch ervaren worden, vinden hun oorsprong in onverwerkte, vaak in het onbewuste teruggedrongen ervaringen uit het verleden, en die ervaringen kunnen blootgelegd en  herbeleefd worden. Dit kan tot inzicht leiden in onbewuste programmeringen die het huidige denken en handelen bepalen. Door het verwerken van het verleden kunnen deze programmeringen losgelaten worden en ontstaat er meer vrijheid om creatief en open in het leven te staan.

Hoe werkt regressietherapie?

Zo eenvoudig als de methode is, zo veel wordt er gevraagd van de therapeut in het begeleiden van de processen die loskomen.

Uitgangspunt is dat elk probleem, elke blokkade een mentale(M), een emotionele(E) en een lichamelijke (S) component heeft. Soms dient een probleem zich mentaal aan (“ik kom er niet uit; ik zit in de knoop”), soms emotioneel (bijvoorbeeld als diep verdriet, of als onberedeneerde woede) soms lichamelijk (iemand heeft rugpijn en wil weten wat daar achter zit).

In een sessie gaat iemand liggen, verbindt zich met de laag die aan de oppervlakte ligt en de therapeut vraagt de andere lagen op. Zo komen herbelevingen omhoog en tonen zich verbanden tussen het verleden en het heden. Er wordt niet met hypnose gewerkt, maar met trance, niet met ontspanning, maar met de spanning die er is. Want die bevat nu juist de informatie die verscholen ligt en zich wil tonen.

Hoe verloopt een therapeutisch traject?

De consulten duren 2 à 2,5 uur. Het eerste consult wordt gebruikt voor het voeren van een biografisch gesprek, om de hoofdthema’s duidelijk te krijgen. Daarna volgen sessies om de core items die door het leven (en soms door levens) heen spelen inzichtelijk te maken en op te lossen.

Veel mensen doen regressietherapie om een crisissituatie waarin ze zich bevinden op te lossen  maar er zijn ook mensen die een aantal sessies doen ter bevordering van hun persoonlijke groei, als een grote schoonmaak van beperkende overtuigingen of innerlijke blokkades.