Babaji Meditatiecursussen

 

Meditatiecursus januari t.m. maart 2017.

Van januari t.m. maart geeft Arien een meditatiecursus vna vijf bijeenkomsten. De cusus is voor iedereen toegankelijk. We werken met oefeningen die bedoeld zijn om thuis mee aan de gang te gaan.

Om onze weg te vinden in de diepere lagen en de dynamiek van het bewustzijn maken we gebruik van de kennis van de Veda's die vanuit de Indiase tradite is overgedragen.

We leren concentatie en visualisatietechnieken om de geest tot rust te brengen en zoeken de weg naar binnen via de behandeling van een aantal fundamentele sanskriet begrippen over de gelaagdheid en werkzaamheid van het bewustzijn.

Terugkerende thema's: Stilte; mantra's zingen; verdieping.

De cursus wordt zowel 'sochtends als 'savonds gegeven.

Maandagochtend van 10.00-11.30 en maandagavond van 20.00-21.30.

Data: 16 jan; 30 jan; 13 febr; 6 maart; 20 maart.

Plaats: "de Aleph" Weverstraat 54 Den Burg

Kosten: € 70,-

opgevave: mob. 06 22 10 10 67, info@inbalansoptexel.nl

 

Meditatie

Veel mensen kunnen zich beter oriënteren in de wereld buiten zich dan in hun eigen binnenwereld. Wanneer ze stil gaan zitten en hun ogen sluiten raken ze verdwaald in hun eigen gedachtepatronen, worden meegesleurd door hun emoties of worden afgeleid door hun eigen lichaam of door indrukken van buitenaf.

Meditatie geeft toegang tot een innerlijke bron van weten. Mediteren is voor veel mensen niet eenvoudig. Je moet het door oefening leren. Het is als een vergeten levensbehoefte, zoals eten en drinken.

Innerlijke rust

Het is pas mogelijk om tot diepere lagen van jezelf door te dringen wanneer je in staat bent om tot innerlijke rust te komen. Het vraagt aandacht en oefening om dit te bereiken. Wanneer je jezelf dan zo nauwgezet waarneemt kan dit soms tot zelfkritiek en afwijzing leiden, waardoor je blijft rondcirkelen in beperkende gedachtes over jezelf. Pas wanneer je jezelf in je schaduwzijde leert accepteren en liefhebben stopt de innerlijke dialoog en ontstaat er innerlijke rust, die voortkomt uit de zelfacceptatie van een liefdevol hart. Soms kom je daar alleen niet uit.

Daarom kan naast individueel mediteren ook groepsgewijs mediteren een aanvulling zijn. Door ervaringen met elkaar te delen kunnen we van elkaar leren en onze eigen valkuilen herkennen. Bovendien creëert gezamenlijk mediteren een energieveld, dat het voor de deelnemers makkelijker maakt om dieper in meditatie te gaan.

De traditie

Om ons op het pad van meditatie verder te helpen is er een schat aan ervaringen en openbaringen beschikbaar van verlichte geesten, die ons in de geschiedenis zijn voorgegaan op het pad van zelfonderzoek en zelfverwerkelijking. In de meditatiecursussen die Arien geeft wordt er uit deze schatkamer geput. Alle religieuze tradities hebben hun mystieke onderstroom. Wanneer we ons hierdoor in meditaties laten inspireren kan er een diep eenheidsbesef groeien en een gevoel van verbondenheid met de wijsheid uit verschillende culturen.

De afgelopen jaren heeft Arien meditatiecursussen gegeven die geïnspireerd zijn door de wijsheidstradities van de verschillende religieuze stromingen:

  • Een cursus vanuit de Essener traditie van de woestijngemeenschap ten tijde van Christus. Over mediteren met de engelen van de elementen en van de natuur.
  • Een cursus over Christelijke mystiek, mediteren met o.a. Johannes van het Kruis.
  • Een aantal cursussen over de Bhagavad Gita, een bron van wijsheid uit het oude India.
  • Een cursus over toepassingen van het vedische weten, zoals samengevat in het boekje "Zeven spirituele wetten van succes" van Deepak Chopra.

In alle cursussen zingen we mantra’s die aansluiten bij de thema’s die behandeld worden.


Meditatiecursus 2015/2016 o.l.v. Arien van Erkelens

In de meditatiecursus van dit seizoen werken we met twee soorten meditatie.

De eerste is de beoefening van het betreden van de rust.

We nemen een pauze van onze persoonlijke identiteit en heersende gedachtepatronen en oefenen om in stilte gewaar te zijn van wat zich ook maar voordoet in ons en om ons heen. De geest denkt niet na over, maar ervaart direkt.Dit voert naar een ervaring dat alles voortkomt uit en manifestatie is van een energieveld, dat soms het Daoveld wordt genoemd en waarbij we ons losmaken van vaste patronen.

Deze beoefening schept de voedingsbodem voor meditatie. Hierbij geven we richting aan de energieen in- en buiten onszelf.Bij deze tweede soort beoefening gebruiken we helende visualisatie- en concentratietechnieken. We oefenen om de subtiele energieen (prana of chi) bewust te sturen om in harmonie te komen met onszelf en de wereld om ons heen.

We laten ons dit keer inspireren door de spirituele anatomie van het oude India. Zoals we door kennis van de anatomie ons eigen lichaam beter kunnen leren kennen, biedt de spirituele anatomie ons inzicht in de verschillende gebieden van onze eigen geest. We behandelen een aantal fundamentele Sanskriet begrippen ( Sanskriet betekent: licht doorlaten) die ons helpen om ervaringsgewijs beter te begrijpen wie we in essentie eigenlijk zijn.

Hoe vaak en wanneer?

De serie beslaat tien bijeenkomsten, om de week, op maandagochtend van 10.00-11.30 uur of maandagavond van 20.00-21.30 uur.

Data: 2 nov, 16 nov, 30 nov,14 dec, 4 jan, 18 jan, 1 febr, 15 febr, 7 maart, 21 maart

Kosten:

€150,-

Info en opgave:

Arien van Erkelens, 319449, 0622101067, info@inbalansoptexel.nl

Plaats:

"De Aleph" Weverstraat 54, Den Burg

 


Meditatiecursus 2012-2013 o.l.v. Arien van Erkelens

 

Meditatie met "een Nieuwe Aarde" van Eckhart Tolle

Door te mediteren leren we om te gaan met de moeilijkheden in ons leven, in het Tibetaans boedhisme aangeduid met het "pijnlichaam". Wanneer we in contact staan met ons ware wezen leven we in ons "Vreugdelichaam" wanneer we ons van onszelf bewust zijn als aanwezigheid en bewustzijn. Dan ervaren we openheid, onbegrensdheid, ruimte. Dan kan onze kreativiteit stromen. Ons ego-gerichte bewustzijn daarentegen trekt zich samen en ervaart zwaarte en dichtheid.

We werken deze cursus met oefeningen uit het Boedhisme en op veler verzoek met het boek "een Nieuwe Aarde" van Eckhart Tolle. Hij leert ons het pijnlichaam te herkennen en ervan los te komen: we leren om te gaan met het pijnlichaam van onszelf en van degenen die ons nabij zijn, met het collectieve pijnlichaam en dat van de familiegeschiedenis.

Het boek heeft tien hoofdstukken. Elke bijeenkomst behandelen we een hoofdstuk en doen daarbij meditaties.

Hoe vaak en wanneer?

De serie beslaat tien bijeenkomsten, om de week, op maandagochtend van 10.00-12.00 uur en maandagavond van 20.00-22.00 uur.

Data:

29 okt, 12 nov, 26 nov, 10 dec, 7 jan, 21 jan, 1 feb, 11 feb, 25 feb, 11 maart.

Kosten:

€ 180,-

Info en opgave:

Arien van Erkelens, 319449, info@inbalansoptexel.nl

Plaats:

"De Aleph" Weverstraat 54, Den Burg

 


Meditatiecursus 2011-2012 o.l.v. Arien van Erkelens

In de meditatiecursus van dit seizoen putten we uit de traditie van het Tibetaans boedhisme en van de Kabbala.

Boedhisme

meditatiecursus 2011De Tibetaanse meditatieoefeningen waar we mee werken, komen uit de Dzog Chen traditie en zijn een beproefde methode om de woelige geest tot bedaren te brengen en om tot innerlijke rust te komen. We leren omgaan met pijn, angst en verdriet, en zoeken helderheid van geest. We komen tot een besef van niet-lokaal gewaarzijn, een bewustzijn dat niet aan tijd en ruimte gebonden is.

Kabbala

Levensboom

De innerlijke rust, het aanwezig zijn in het moment, vormt de basis van waaruit we de diepere gelaagdheid van het bewustzijn gaan verkennen. Hierbij geeft de levensboom (Sefiroth) uit de Kabbala een blauwdruk, een routekaart om de weg door de lagen van ons bewustzijn te kunnen vinden. De Sefiroth beschrijft tien sferen en laat zien hoe vanuit de wereld van pure scheppingskracht ons materiele bestaan gevormd is. Omgekeerd, kunnen we via de Levensboom vanuit onze identificaties met ons lichaam en onze gevoelens de weg weer terugvinden naar de wereld van scheppingskracht, waar onze creatieve vermogens sluimeren.

Elke bijeenkomst werken we met de boedhistische oefeningen aan de basis van stilte en innerlijke rust en van daaruit behandelen we iedere keer één van de aspekten van de levensboom, om die meditatief te verkennen.

Arien van Erkelens heeft een aantal jaren les gehad van Tibetaanse leraren en volgt al jaren seminars van J.J.Hurtak, ( "The Keys of Enoch" ), die de kabbala verklaart vanuit de leer van Enoch.

We werken met geleide meditaties, stiltemeditaties en het zingen van Heilige Namen.

Hoe vaak en wanneer?

De serie beslaat tien bijeenkomsten, om de week, op maandagochtend van 10.00-12.00 uur en maandagavond van 20.00-22.00 uur.

Maandagochtend 10.00-12.00 uur

7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 9 jan, 23jan, 6 feb, 20 feb, 5 maart, 19 maart.

Maandagavond 20.00-22.00 uur

7 nov, 21 nov, vrijdag 9 dec, 19 dec, 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 5 maart, 19 maart.

Kosten:

€ 175,-

Info en opgave:

Arien van Erkelens, 319449, info@inbalansoptexel.nl


Meditatiecursus 2010-2011

In de meditatiecursus van dit jaar werken we met de elementen en de chakra’s.

De Chakra's

Chakra’s zijn subtiele energiecentra langs de ruggengraat, in de hersenen en boven het hoofd, die de fysieke, emotionele en psychisch/mentale energiestromen door het lichaam reguleren. De eerst zeven chakra’s bevinden zich in het lichaam, het achtste en negende boven het hoofd.

Door de chakra’s en hun functies te verkennen kan je in jezelf ontdekken door welke chakra’s je denken, voelen en lichamelijkheid gedomineerd wordt. Dit bewust te worden en eraan te werken kan een sleutel zijn tot spirituele groei. Van alle neurale netwerken in de hersenen gebruiken we naar schatting vijftien procent.

Hoe kunnen we de andere vijfentachtig procent inschakelen? Door de slapende of geblokkeerde chakra’s te activeren. Want functies en emoties die door de chakra’s worden gecontroleerd, kunnen worden vrijgemaakt.

De Elementen

De eerste vijf chakra’s zijn verbonden met de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether. Alle elementen kunnen we voor ons laten werken voor purificatie en heling. Hoe we dit kunnen doen maakt deel uit van de cursus. Het is een proces, waarbij je je met de essentie ervan verbindt en de kwaliteit ervan bewust in je opneemt. We maken hierbij gebruik van de kennis uit de Dzog Chen traditie van het Tibetaanse boeddhisme. Die leert ons dat alles voortkomt uit een oorspronkelijke staat van helder licht, zoals ook wijzelf in onze essentie voortkomen uit een staat van helder bewustzijn en helder licht.

In de tien bijeenkomsten gaan we langs de chakra’s omhoog naar steeds subtielere vormen van gewaarzijn. De bovenste (achtste en negende) chakra’s betreffen een staat van non-lokaal gewaarzijn voorbij ruimte en tijd waar het bewustzijn in contact staat met scheppende vormen van hogere intelligentie. Meditatie versterkt het intuïtieve besef dat deze verbondenheid een realiteit is.

Hoe vaak en wanneer?

De cursus wordt twee keer gegeven, op maandagochtend en op vrijdagavond, met de mogelijkheid om een gemiste bijeenkomst op de andere dag in te halen.

Maandagochtend 10.00-12.00 uur

8 nov, 22 nov, 6 dec, 13 dec, 10 jan, 24 jan, 7 febr, 28 febr, 14 maart, 28 maart

Vrijdagavond 20.00-22.00 uur

12 nov, 26 nov, 10 dec, 17 dec, 14 jan, 28 jan 11 febr, 4 maart, 18 maart, 1 april

Kosten:

€ 175,-

Plaats:

De Aleph
Weverstraat 54
Den Burg

Info:

Tel. 0222-319449
info@inbalansoptexel.nl


Meditatiecursus 2009-2010

Wanneer we ons de vraag stellen: “Wie ben ik”, ontdekken we al snel dat we ons identificeren met onze persoonlijke geschiedenis, de geschiedenis van wie ik denk, dat ik ben. In meditatie kunnen we in contact komen met de diepere realiteit die schuil gaat achter dit verhaal.

In de meditatiecursus van dit jaar doen we oefeningen om met deze diepere lagen in onszelf in contact te komen die je zou kunnen omschrijven als niet-lokaal, onbegrensd bewustzijn.

Ruimte, Tijd, Kennis

De boeddhistische leraar Tarthang Tulku, oprichter van het Nyingma instituut, heeft al in de 70-er jaren traditionele Tibetaans-boeddhistische oefeningen voor het westen toegankelijk gemaakt onder de titel: "Ruimte, Tijd, Kennis". De oefeningen voeren naar een ervaren van wat hij noemt "Grote Tijd" en "Grote Ruimte". Dit leidt dan weer tot een doorleefd ervaren van wie we werkelijk zijn: onbegrensd bewustzijn dat alle tijd en ruimte vult.

Om de oefeningen die we doen in een bredere context te plaatsen, behandelen we ter illustratie nieuwe inzichten op het gebied van het quantum-bewustzijn en moleculaire biologie van Stuart Hameroff en Gariaev en F.A. Popp. Veel eeuwenoude spirituele kennis wordt momenteel wetenschappelijk bevestigd. Kennisname van deze nieuwe inzichten kan helpen om je makkelijker aan de oefeningen over te geven. Een overzicht van sommige van deze ontwikkelingen heeft Lynne McTaggart beschreven in haar boeken: "Het Veld" en "Het intentie-experiment".

Hoe vaak en wanneer?

De meditatiecursus (10 bijeenkomsten) wordt twee keer per week gegeven, op maandagochtend en op vrijdagavond, met de mogelijkheid om een gemiste bijeenkomst op de andere dag in te halen.

Maandagochtend 10.00-12.00 uur

2 nov.,16 nov., 30 nov., 14 dec.,11 jan.2010.,25 jan.,8 febr.,1 maart. 22 maart., 12 april.

Vrijdagavond 20.00-22.00 uur

6 nov., 20 nov., 4 dec., 18 dec.,15 jan.2010, 29 jan.,12 febr., 5 maart., 26 maart., 16 april.

Kosten:

€ 150,-

Plaats:

De Aleph
Weverstraat 54
Den Burg

Info:

Tel. 0222-319449
info@inbalansoptexel.nl


Meditatiecursussen 2008 / 2009

 

Meditatiecursus met "Een nieuwe Aarde" van Eckhart Tolle.

 

Een cursus in "mindfullness" en "zijn in het nu".

De meditatiecursus van dit jaar heeft deze keer als uitgangspunt het boek "Een nieuwe Aarde" van Eckhart Tolle. Dit op veler verzoek.

Tolle is een scherp diagnosticus van de bewustzijnscrisis die de oorzaak is van de problemen van deze tijd.

Tien bijeenkomsten.

 

Het boek bevat tien hoofdstukken, waarin themagericht richtlijnen gegeven worden om tot een collectieve bewustzijnstransformatie te komen. Wanneer we de identificaties met het ego loslaten verliezen we zwaarte en dichtheid en worden transparant voor het Licht van Bewustzijn: we benaderen onze essentie als Puur Bewustzijn.

De meditietiecursus bestaat uit tien bijeenkomsten waar telkens één hoofdstuk inspiratiebron is voor de meditaties. Steeds kijken we vanuit een ander perspectief naar onszelf. Wanneer je kunt kijken naar je ego, kom je er los van. Hoe meer mensen hun ego herkennen en gaan leven vanuit hun essentie als puur bewustzijn hoe sneller de transformatie naar een nieuwe aarde zal verlopen.

Thema's.

 

Thema's die aan de orde komen:

- De noodzaak van een nieuw bewustzijn.

-Grondkenmerken van het ego.

- Loskomen van de behoefte aan macht, erkenning en conflict.

- Loskomen van de behoefte aan gelijk hebben.

- Het pijnlichaam als verlaving aan ongelukkig zijn.

- Ontdekken van je ware identiteit als puur bewustzijn

-Ontdekken van innerlijke ruimte.

Hoe vaak en wanneer?

 

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt parallel gegeven op maandag en vrijdag. Op maandagochtend van 10.00 uur – 12.00 uur en op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Maandag 10.00 - 12.00 uur

27 okt. 10 nov. 24 nov. 15 dec.12 jan. 26 jan. 9 febr. 8 mrt. 16 mrt. 30 mrt.

Vrijdag 20.00-22.00

Vrijdag 20.00-22.00 uur

31 okt. 14 nov. 28 nov.19 dec. 16 jan.30 jan. 13febr. 6 mrt. 20 mrt. 3 apr.

KOSTEN. € 160,-